Barion Pixel

ÁSZF

A Szivacs Palota kft– Általános Szerződési Feltételei – a továbbiakban: ÁSZF

 

 1. Értelmező rendelkezések
 2. Bevezetés
 3. A szállítási szerződés létrejötte
 4. Teljesítési határidők
 5. Szállítási feltételek, átadás – átvétel, kifogások
 6. Árak és fizetési feltételek
 7. Felelősség
 8. Elállási jog
 9. Záró rendelkezések

 

 1. Értelmező rendelkezések:

Szállító: a Szivacs Palota Kft., mint jogi személy, amely az üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el

 

Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet aki, illetve amely az önálló foglalkozásán, illetve gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el

 

Webáruház: a  Szivacs Palota Kft Kft által üzemeltetett, www.szivacspalota.hu; meteraruwebaruhaz.hu elnevezésű honlap, amelynek fő profilja az értékesítés

 Termék: a Webáruház kínálatában szereplő, a Webáruházban forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog

 Bevezetés:

A jelen ÁSZF tartalmazza a Szállító által üzemeltetett www.szivacspalota.hu; meteraruwebaruhaz.hu  internetes címen megtalálható Webáruházban forgalomba hozott termékeket Megrendelők, valamint a Szállító egymással szemben érvényesíthető jogait és kötelezettségeit, a szállítási szerződések létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A jelen ÁSZF hatálya kizárólag a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokra, a Webáruház által értékesített termékekre, valamint a Webáruházban elérhetővé tett információkra terjed ki.

A jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet hatálya alá tartozó távollevők között kötött szerződésekre, illetve a távközlő eszköz alkalmazása útján létrejött szerződésekre, valamint a személyesen nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szállító nem iktatja.

 

A Szállító adatai:

 • Cégneve: Szivacs Palota kft
 • Székhelye: 2235 Mende, Szövetkezeti utca 8/A.
 • Postacíme: 2235 Mende, Szövetkezeti utca 8/A.
 • Cégjegyzékszáma: 13 09 178980
 • Adószáma: 25466830-2-13
 • Központi e-mail címe: info@szivacspalota.hu
 • Telefonos elérhetősége: (+36)20 546 56 76
 • Webáruház üzemeltető: Szivacs Palota kft

 

 1. A szállítási szerződés létrejötte:

A Webáruházban közölt információk, összhangban a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényben – a továbbiakban: Ptk. – foglalt rendelkezésekkel, nem minősülnek szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén tehát a Megrendelő minősül ajánlattevőnek.

Technikai lépések, amelyeket a szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez meg kell tenni, valamint az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A Megrendelőnek, vagy a megfelelő Termék kategória oldalán, vagy a kereső találata alapján ki kell választania az igényelt terméket! Ezt követően - amennyiben vásárolni kíván az adott termékből – ki kell töltenie a „Mennyiség” beviteli mezőjét, és rá kell kattintania a „Kosárba” elnevezésű gombra! Ezzel a kívánt mennyiségű termék bekerül a Megrendelő kosarába.

A szállító felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a kezelő felület jobb oldalán, a „Kosár” elnevezésű box-ban a Megrendelő mindig figyelemmel kísérheti az aktuálisan kiválasztott Termékeket és azok mennyiségét.

Amennyiben a Megrendelő a Termék mennyiségén változtatni kíván, abban az esetben a mennyiség beviteli mezőben módosíthatja a mennyiséget, majd kattintson az „Újraszámol” gombra!

A Megrendelő a mennyiség beviteli mezőbe történő 0 szám beírásával, majd az „Újraszámol” gomb megnyomásával, illetve a sor végén lévő x („Eltávolítás”) gombra való kattintással törölheti a kiválasztott terméket a kosarából.

A kívánt változtatások végrehajtása után, a Megrendelő az „Újraszámol” gombra kattintva kapja meg az új eladási árat.

Amennyiben a Megrendelő befejezte a megrendelése kitöltését, a „Fizetés” elnevezésű gombra kattintva érkezik meg a „Pénztárhoz”. A Megrendelő az itt megtalálható mezők kitöltésével adhatja meg a számlázási- és szállítási adatait.

Abban az esetben, ha a Megrendelő korábban már regisztrált és a Webáruházba be van jelentkezve, adatai automatikusan megjelennek, mindössze a szállítási adatokat kell kitöltenie abban az esetben, ha azok eltérnek a számlázási adatoktól.

A Megrendelő a „Módosítás” elnevezésű gombra kattintva az előző pontra visszaléphet.

A Megrendelő az „Rendelés megerősítése” elnevezésű gombra kattintva küldheti el megrendelését a Szállító részére.

A Szállítóhoz beérkező megrendelésről a Szállító számítástechnikai rendszere visszaigazoló elektronikus levelet küld a Megrendelő elektronikus levél címére.

A szerződés a Szállító és a Megrendelő között, a megrendelés elektronikus úton történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre.

 

 1. Teljesítési határidők:

A Szállító által közölt szállítási határidők tájékoztató jellegűek, melyek módosulhatnak. A tájékoztató jellegű szállítási határidőkhöz képest késedelmesen történt szállításokért, illetőleg a késedelemből eredő esetleges károkért a Szállító felelősséget nem vállal.

A Szállító az elő – és részszállítás (teljesítés) jogát minden egyes szerződése tekintetében fenntartja. Elő- illetve részszállítás (részteljesítés) esetén a Megrendelő a szállítás (teljesítés) arányában köteles az árat megfizetni.

A megrendelések feldolgozása és kézbesítése hétköznapokon nyitvatartási időben, hétfőtől – csütörtökig 9.00 órától – 17.00 óráig, pénteken 9.00 órától 16.00 óráig történik. Hétvégén és ünnepnapokon mind a megrendelések feldolgozása, mind a megrendelt Termékek szállítása szünetel.

A Webáruházban megtalálható Termékek szállítási határideje a készletmennyiségtől függ.

A Szállító alkalmazottja – a megrendelés feldolgozását követően – telefonon, faxon, vagy elektronikus levél útján ad tájékoztatást a Megrendelőnek a megrendelt Termék státuszáról, és annak várható szállítási idejéről. Ugyanez a rendelkezés irányadó a készleten nem lévő, illetve a kifejezetten rendelésre szállított Termékek esetében is.

Amennyiben a Szállító a Megrendelő megrendelésének megérkezését – annak elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül – elektronikus úton nem igazolja vissza, úgy a Megrendelő mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

 

 1. Szállítási feltételek, átadás – átvétel, kifogások

A Termékek átadás-átvételére a Megrendelő választása szerint, vagy

 • a Szállító jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely fióktelepén személyesen, vagy
 • a Megrendelő által megjelölt helyre, futárszolgálat igénybevételével történő, utánvétes kiszállítás útján kerülhet sor.

 

Amennyiben a megrendelt Termék átadás-átvételére a Megrendelő által megjelölt helyen kerül sor, a megrendelt Termék kiszállítását a Szállító, vagy saját futára útján, vagy valamely szerződéses futárszolgálat igénybevétele útján végzi. Ebben az esetben a Megrendelő a Termék kiszállításával kapcsolatos költségeket köteles kiegyenlíteni. A Termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül.

A Termékek kézbesítési címe kizárólag a Magyar Köztársaság határain belül megtalálható cím lehet.

A Szállító a Termék átvételével megbízott személyt a Megrendelő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a Termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

Megrendelő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett Termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett Terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Megrendelő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

Megrendelő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Megrendelő nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék árának kifizetését megtagadni.

A Termék átvételével a kárveszély a Termék tekintetében a Szállítóról, vagy a teljesítésben a Szállító oldalán közreműködő személyről, átszáll a Megrendelőre. Ezt követően a Megrendelő mennyiségi, illetőleg szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogások megtételére nem jogosult.

A kiszállítás költségei a következők:

Házhozszállítás Országosan:6000Ft

Személyes átvétel: ingyenes

 1. Árak és fizetési feltételek

A Webáruházban a Termékek általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.

A Szállító felhívja a Megrendelők figyelmét arra, hogy az árlistáiban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek.

A Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor egyoldalúan módosítsa a Webáruházban feltüntetett Termékeket és azok árait, különösen abban az esetben, ha árfolyamváltozás vagy más, a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében a Szállító oldalán az áremelés nélkül költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét a Szállító köteles a Megrendelő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről a Szállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén az alábbi fizetési módok lehetségesek:

 • készpénzben, a Szállító jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely fióktelepén,
 • utánvéttel, a kiszállítást végző futárnak teljesítve
 • előre történő átutalással

 

A Terméknek a Szállító jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely fióktelepén történő személyes átvétele esetén, a Megrendelő a Termék árát az átadás-átvétellel egyidejűleg köteles megfizetni.

Amennyiben a kiszállított Termék árát a Megrendelő nem tudja megfizetni, vagy a Termék a Szállítónak fel nem róható okból nem adható át, a Megrendelő köteles a Szállítónak a Termék rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

A Termék árának részletekben történő teljesítésére kizárólag a Szállító külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 

 1. Felelősség

A Szállító nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Megrendelőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.

A Szállító nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék a Megrendelő saját céljaira felhasználható-e. Megrendelő köteles megvizsgálni azt, hogy a Termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e.

A megrendelt Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásokat a Megrendelő, az alábbi elérhetőségein terjesztheti elő.

A Szállító adatai:

  • Cégneve: Szivacs Palota kft
  • Székhelye: 2235 Mende, Szövetkezeti utca 8/A
  • Postacíme: 2235 Mende, Szövetkezeti utca 8/A
  • Cégjegyzékszáma: 13 09 178980
  • Adószáma: 25466830-2-13
  • Központi e-mail címe: info@szivacspalota.hu
  • Telefonos elérhetősége: (+36) 20 546 5676
  • Webáruház üzemeltető: Szivacs Palota kft

 

A Szállító, a Megrendelő esetleges kifogásait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

 1. Elállási jog

A Megrendelő a szerződéstől tizenöt munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási határidő a Termék kézhezvételének napjától kezdődik.

Az írásban történő elállás esetén, a Szállító azt határidőben érvényesítettnek tekinti, ha a Megrendelő a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Amennyiben a Megrendelő a Terméket személyesen juttatja vissza a Szállító részére, a Szállító a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul visszatéríti.

Amennyiben a Megrendelő a Terméket postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével juttatja vissza a Szállító részére, a Szállító a Megrendelő által kifizetett összeget, a Termék megérkezését követő legkésőbb harminc napon belül téríti vissza – átutalás útján – a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra. A Szállító nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott adatok esetleges pontatlanságából származó teljesítési hibákért.

Amennyiben a Megrendelő az elállás okán a Szállító részére visszaküldött Termékhez esetlegesen nem mellékel minden, eredetileg a részére átadott tételt, úgy a Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételek ellenértékét felszámítsa a Megrendelőnek.

A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szállító azonban követelheti a Termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan Termék esetében, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.

 

 1. Záró rendelkezések

A Szállító a jelen ÁSZF-t a Megrendelők számára az alábbi helyeken teszi közzé:

 • Interneten a honlapján
 • mindenkori székhelyén, jelenleg a 2235 Mende, Szövetkezeti utca 8/A

 

A Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, a Megrendelőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa. Szállító az ÁSZF esetleges módosításait a fent megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a Szállító a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza. 

A Megrendelő bármely Termék megrendelésével egyidejűleg elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek tekinti és betartja.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott rendelkezések tekintetében, a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

A jelen ÁSZF 2013. év Augusztus hó 8. napján lép hatályba, és az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

Termék a kívánságlistádra került
Termék hozzáadva az összehasonlításhoz

Süti beállítások

Az összes süti elfogadásával beleegyezik, hogy a weboldal cookie-kat tárolhat az Ön eszközén, és információkat közölhet Cookie-szabályzatunkkal összhangban.